Home / Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden BUGO-bon

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door lokaal bestuur Buggenhout uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen), die worden verkocht door lokaal bestuur Buggenhout en door haar aangewezen derde partijen.

VOORWAARDEN

 • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel overige gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op https://bugo-bon.ccvshop.be/Algemene-voorwaarden.
 • De BUGO-bon is twee (2) jaar na datum uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan deze niet meer worden gebruikt.
 • De BUGO-bon kan bij uitgifte worden opgewaardeerd minimaal met € 5,00 en maximaal tot € 150,00.
 • De BUGO-bon wordt het hele jaar aanvaard, ook tijdens de uitverkoop en/of op afgeprijsde artikelen.
 • Uitbetaling door lokaal bestuur Buggenhout aan de acceptant vindt elke twee weken plaats.
 • De acceptant betaalt geen maandelijkse kosten om bij het cadeaubonsysteem van lokaal bestuur Buggenhout aangesloten te zijn.
 • Iedere BUGO-bon is voorzien van een unieke nummercode en wordt slechts éénmaal verstrekt.
 • De BUGO-bon is uitsluitend inwisselbaar voor aankopen bij deelnemende acceptanten.
 • Voor gebruik van de BUGO-bon is het noodzakelijk om de CCV Connect app te downloaden. Voor gebruik van de app is een wifi verbinding nodig en een organisatieaccount.
 • Cadeaukaarten of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Indien de klant niet het volledige bedrag van de BUGO-bon spendeert bij aankoop, blijft het resterende bedrag beschikbaar op de kaart. Zo hoeft er nooit geld teruggegeven te worden.
 • Alle deelnemende acceptanten worden vermeld op de website van lokaal bestuur Buggenhout en op deze webshop.
 • Enkel acceptanten die zich bevinden op het grondgebied van gemeente Buggenhout kunnen deelnemen aan dit initiatief. Het lokaal bestuur Buggenhout behoudt zich het recht voor om acceptanten te weigeren, indien zij hun activiteit niet uitoefenen op het grondgebied van gemeente Buggenhout.
 • Iedere acceptant ontvangt een deelnemerspakket. De acceptant dient al het promotiemateriaal, opgenomen in het deelnemerspakket, te gebruiken. De deelnamesticker van de BUGO-bon dient duidelijk en zichtbaar voor het publiek aangebracht te worden op de etalage of op de voordeur.
 • Het ontwerp van de BUGO-bon blijft eigendom van lokaal bestuur Buggenhout.
 • Het is niet toegestaan de BUGO-bon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (met inbegrepen van hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de BUGO-bon wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan de BUGO-bon op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden, anders dan waarvoor deze is uitgegeven.
 • Opzegging van deelname aan de BUGO-bon dient u schriftelijk (per e-mail aan ondernemen@buggenhout.be) te melden. De opzegtermijn bedraagt drie (3) maanden, zowel voor het lokaal bestuur Buggenhout als voor de acceptant. Bij faillissement of verhuizing buiten gemeente Buggenhout wordt de deelname stopgezet. Lokaal bestuur Buggenhout behoudt zich het recht voor om de samenwerking met de acceptant onmiddellijk stop te zetten wegens grondige redenen (grove fout, bedrog, fraude, overmacht…).
 • De voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De acceptant wordt daarvan tijdig, minstens één (1) maand voorafgaandelijk aan de wijziging, schriftelijk via e-mail op de hoogte gebracht. Blijft acceptant na het ingaan van de wijzigingen de BUGO-bon gebruiken, dan worden de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd. Indien de acceptant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden wordt de samenwerking stopgezet.
 • Deze overeenkomst wordt aangegaan met lokaal bestuur Buggenhout als contractpartij.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies